Pentatooniline vile E kontsertversioon

Kõige täiuslikum ja mugavam pentatooniline vilepill! Sisaldab Em pentatoonilist helirida ja mõnda nooti lisaks. Noot A# võimaldab mängida ka bluusiskaalas.

Madalamast alates: 9 nooti
B - D/E - G/A - A#/B - D/E

Enne korvi lisamist vali puuliigi eelistus.
Hind ei sõltu puuliigist

Väike bluusijämm videosAll võrdlus kompaktvariandiga