Lihtne soolo E -mini

Poolik kaigas, mis hoiab võtit ja mängib noote: 
A-B/ D-E

Kõrge ja valju häälega vile. vali enne ostmist, kas soovid võtmerõnga või nööriauguga vilet. Vali ka puuliigi eelistus. Hind valikutest ei sõltu

Heli kuuldav videos