Kõige täiuslikum ja mugavam pentatooniline vilepill! Sisaldab Em pentatoonilist Bluusi helirida ja mõnda nooti lisaks.

Most complete blues scale Em whistle at the moment. Whistle is tuned in notes written below. Watch a video!

Starting lower: 9 notes
Madalamast alates: 9 nooti

B - D/E - G/A - A#/B - D/E